Navigace

ArcaBrandDesign

Společnost byla založena v roce 1994 jako ARCA plus s.r.o.

V současné době se dynamicky rozvíjí a její podoba prošla redesignem.

Od založení spoluvytvářela podnikatelské prostřední nejen ve svém regionu.

Vytvořila na 200 logotypů společností i malých firem, kterým pomohla etablovat se v podnikatelském prostředí. S mnoha dodnes aktivně spolupracujeme.

Naše společnost si již na samém počátku vytkla jediný cíl: Podílet se aktivně na tvorbě a kvalitě estetických hodnot v našem každodenním životě, komunikaci a výchově mladých designérů.

Grafické umění symbolů a značek, které má všechny vlastnosti tvůrčí umělecké práce se vyznačuje talentovanou individuálností, autentickou originalitou, estetickým vkusem a vizuální fantazií.

Při tvorbě těchto grafických děl musí mít autor smysl pro názornost znaku a zhuštění informací. Musí být schopen vyjádřit složité významy funkcí a cílů pro potřeby komunikace ve společnosti.

Mít firemní styl je dnes nutnou podmínkou úspěchu jak v průmyslu, tak v obchodu.

Grafické umění značek, logotypů a emblémů přispívá k rozvoji užitného umění a je součástí národní kultury.

Dr. M. Klivar, CSc.

Vidíme svět jinak...