Navigace

co děláme?

Grafik přetváří slovní označení a ideu do obrazové podoby graficky přesného logotypu, podle potřeby ideogram obmění významem do piktogramu, ale především je tvůrcem ochranných známek. Těm věnuje nejvíc tvůrčí invence. Logo s domácí a mezinárodní registrací tak získá predikát ochranné známky (trade mark). Stává se výrobním i obchodním firmám, institucím a dalším vlastníkům symbolem trvalé hodnoty, pevnou a spolehlivou záštitou.

Napomáhá nejen k jejich celospole- čenskému zakotvení a stabilitě z hlediska právního, ale podílí se výrazně také na publicitě firemního jména a na jeho dobrém zvuku doma i v zahraničí.

Trade mark je základem firemních komunikačních systémů a designmanuálů. K platným charakteristickým rysům dobrých ochranných známek je však třeba upozornit na požadavky právní. Podle nich musí totiž značky, předurčené k registraci, odpovídat určitým zákonným ustanovením o ochranných známkách. Zákon stanoví, co ochrannými známkami zásadně nemůže být a co je ze zápisu do rejstříku vyloučeno.

V tomto ohledu máme bohaté zkušenosti a jsme schopni uvést trade mark v život.